کاهش حدود ٤٠ درصدی خودروهای ناقص در سال جاری

کاهش حدود ٤٠ درصدی خودروهای ناقص در سال جاری

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، در راستای افزایش ظرفیت تولید و کاهش خودروهای ناقص در گروه سایپا از ابتدای سال جاری ۱۷ هزار خودرو ناقص تکمیل شده که کاهش ۴۰ درصدی خودروهای ناقص موجود را به همراه داشته است، به عبارتی ٤٣ هزار دستگاه خودرو ناقص موجود به ٢٦ هزار دستگاه کاهش پیدا کرده و به زودی تعداد خودروهای مذکور به ۲۰ هزار دستگاه خواهد رسید؛ بر همین اساس ماندگاری خودروها به مدت ٥ ماه کاهش یافته است.

در رابطه با تولید تجمیعی گروه خودروسازی سایپا، در طول سال ۱۴۰۱ نزدیک به٧٠ هزار دستگاه خودرو تولید شده است که بر اساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بخش تاکنون ١٠٣ درصد برنامه محقق شده که از این تعداد تولید، حدود ٦٣ هزار دستگاه بر اساس تولید به صورت نرخ عبور مستقیم حدود ۹۰ درصدی انجام شده است.

منبع : مهر