کاهش ۱۱ درصدی فروش سایپا در سال ۱۴۰۲

کاهش ۱۱ درصدی فروش سایپا در سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعات مقایسه‌ای تولید و فروش گروه خودروسازی سایپا (شرکتهای سایپا، پارس خودرو، زامیاد و سایپا دیزل) منتشر شده روی سامانه کدال نشان می‌دهد که تعداد تولید در دوازده ماهه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۷۳,۲۸۴ دستگاه و ۴۸۰,۷۷۴ دستگاه بوده که نشان می‌دهد ۲ درصد رشد کرده اما مبلغ درآمد فروش در دوازده ماهه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۹۱۷,۰۲۶,۱۹۴ میلیون ریال و ۱,۳۷۰,۵۹۸,۴۳۲ میلیون ریال است که بیانگر رشد ۴۹ درصدی است.

در واقع تولید در این گروه خودروسازی (سایپا و شرکت‌های زیرمجموعه) تنها ۲ درصد رشد کرده اما درآمد حاصل از فروش ۴۹ درصد افزایش یافته است.

در ادامه اطلاعات مربوط به تولید و فروش خودرو صرفاً در شرکت سایپا آمده و اطلاعات مربوط به شرکت‌های تابعه (شرکتهای پارس خودرو، زامیاد و سایپا دیزل) ذکر نشده است.

بر این اساس، سایپا در سال گذشته ۲۳۲ هزار و ۷۷۷ خودرو از خانواده x200 (کوییک، تیبا، ساینا) تولید کرده و در مقابل ۲۳۳ هزار و ۳۸۸ خودرو فروخته است؛ این در حالیست که در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۷۱ هزار و ۲۷۸ دستگاه از این خانواده تولید شده و در مقابل ۳۰۷ هزار خودرو فروخته شده است که نشان می‌دهد پارسال سایپا خودروهای ناقص را تکمیل کرده و فروخته بود.

همچنین طی یک ماهه اسفند ۱۴۰۲ نیز ۱۶ هزار و ۸۳۱ دستگاه از خانواده x۲۰۰ تولید شده و ۲۰ هزار و ۴۱۱ دستگاه فروخته شده که احتمالاً خودروهای مانده در پارکینگ نیز فروخته شده است.

طی سال گذشته ۵۰ هزار و ۸۱۷ دستگاه شاهین تولید و در مقابل ۵۰ هزار و ۶۹۹ دستگاه از این محصول فروخته شده است. در سال ۱۴۰۱ از این خودرو ۳۴ هزار و ۴۶۷ دستگاه تولید و ۳۴ هزار و ۱۲۲ دستگاه فروخته شده بود. همچنین طی یک ماهه اسفند ۱۴۰۲، ۴ هزار و ۱۰۹ شاهین تولید و ۵ هزار و ۵۴ دستگاه فروخته شده است.

در سال ۱۴۰۲ تعداد ۵۹ هزار و ۹۹۹ وانت ۱۵۱ تولید و در مقابل ۶۰ هزار و ۷۱۳ دستگاه فروخته شده است. در سال ۱۴۰۱ از این خودرو ۴۳ هزار و ۷۰۲ خودرو تولید و ۴۶ هزار و ۶۰۰ دستگاه فروخته شده بود.

طی یک ماهه اسفند ۱۴۰۲ نیز ۵ هزار و ۳۹۸ وانت ۱۵۱ تولید و ۵ هزار و ۵۳۳ دستگاه فروخته شده است.

کاهش ۱۱ درصدی فروش سایپا در سال ۱۴۰۲

پارسال در سایر محصولات ۲ هزار و ۳۳۴ خودرو تولید و یک هزار و ۹۳۷ دستگاه فروخته شده است. این ارقام در سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۹۰ و ۲۲۷ دستگاه بود.

از خودروی جدید آریو اتومات نیز در طول سال گذشته صرفاً ۱۹ دستگاه تولید شده است.

در مجموع طی سال ۱۴۰۲ شرکت سایپا ۳۴۶ هزار و ۷۳۲ دستگاه خودرو فروخته در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۸۶ هزار و ۸۵۵ دستگاه بود. بنابراین فروش خودرو در این شرکت خودروسازی ۱۱ درصد کاهش یافته است.