کاهش ۴۷۴۰ واحد شاخص بورس در اواسط بازار

کاهش ۴۷۴۰ واحد شاخص بورس در اواسط بازار

به گزارش خبرنگار مهر شاخص بورس امروز ۱۳ خرداد ماه تا این لحظه با کاهش ۴۷۴۰ واحد به عدد ۲٬۰۸۹٬۳۳۹ رسیده است.

از نمادهای تأثیر گذار در این کاهش می‌توان به نماد خزامیا، وبملت، وآذر، وسپه، اشاره کرد.

برخی از تحلیلگران بورس معتقدند بورس تهران تحت تأثیر ریسک‌های بیرونی، ریزش‌های پی‌درپی داشته‌است، درحالی‌که بازار سهام در حال حاضر برخی مؤلفه‌های لازم برای قرار گرفتن در مدار صعودی را دارد، اما اثرپذیری بازار از اخبار گوناگون باعث‌شده تا این اتفاق رخ ندهد. شواهد امر نشان می‌دهد تضعیف قیمت سهام و تقلیل شاخص‌کل بورس از ابتدای سال‌خطر بی ثباتی مالی را تشدید کرده‌است.