کدام کوتاژهای صادراتی مشمول عرضه کامل در نیما شدند؟

کدام کوتاژهای صادراتی مشمول عرضه کامل در نیما شدند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که با عنایت به سوالات مکرر ذینفعان در خصوص عدم امکان واگذاری کوتاژهای صادراتی شامل کالاهای متعدد مانند کالاهای مشمول فروش ارز حاصل از صادرات در نیما، مدیران کل صمت استان‌ها را مکلف کرد تا به نحو مقتضی ذینفعان را از این بخش از تصمیمات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در خصوص نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات رنگین اساسی و فرآورده‌های نفتی، مصوب گردیده است، مطلع نمایند که چنانچه کوتاژ صادراتی شامل کد تعرفه های متعدد باشد، شیوه رفع تعهدات ارزی بر مبنای تعرفه مشمول نیما خواهد بود.

چنانچه کالاهای مشمول نیما بخشی از کوتاژ صادراتی را تشکیل دهند، کل پروانه صادراتی مشمول عرضه در نیما خواهد بود و امکان ایفای تعهدات ارزی به سایر روش‌های بازگشت ارز برای این کوتاژ صادراتی امکانپذیر نیست.