کشور به رئیس‌جمهوری توانمند، عدالت‌گرا و فسادستیز نیاز دارد

کشور به رئیس‌جمهوری توانمند، عدالت‌گرا و فسادستیز نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیلیان وزیر اسبق کشاورزی در نشست خبری پس از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری گفت: کشور به رئیس‌جمهوری توانمند، عدالت‌گرا و فساد ستیز نیاز دارد.

وزیر اسبق کشاورزی گفت: در صنعتی شدن کشور و عدالت اجتماعی عقب‌ماندگی‌هایی داریم که باید با تشکیل دولت مقتدر جبران شود.

وی ادامه داد: مسئولیت وزارت محل کسب تجارت نیست باید افراد مجرب به کار گرفته شوند.