کوه ایبو در اندونزی دوباره فوران کرد

کوه ایبو در اندونزی دوباره فوران کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، ریدوان جلیل، افسر پست رصد آتشفشان ایبو گفت که فوران در ساعت ۱۱:۳۶ صبح به وقت محلی برای بیش از دو دقیقه رخ داد و ستون ضخیم خاکستر به سمت جنوب غربی و غرب متمایل شد.

این مرکز، پس از افزایش قابل توجه فعالیت اخیر کوه، وضعیت خطرناک خود را از سطح سه به چهار، بالاترین حد، ارتقا داد.

از مردم محلی خواسته شده از منطقه خطر در شعاع ۴ کیلومتری و ۷ کیلومتری در بخش شمالی دهانه اجتناب کنند.