گاز طبیعی در بورس انرژی ایران پذیرش شد

گاز طبیعی در بورس انرژی ایران پذیرش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سنا علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی ایران، در خصوص مباحث مطرح شده در جلسه روز گذشته هیئت پذیرش بورس انرژی، اظهار کرد: مطابق جلسه‌ای که مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ در هیئت پذیرش بورس انرژی صورت گرفت با درخواست شرکت ملی گاز ایران مبنی بر پذیرش گاز طبیعی در این بازار موافقت شد.

او بیان کرد: شرکت ملی گاز ایران از این پس می‌تواند از ظرفیت مکانیزم بورس انرژی برای عرضه صادراتی و همچنین عرضه‌های داخلی گاز طبیعی بهره بگیرد.

مدیرعامل بورس انرژی ایران تصریح کرد: پیش از این نیز آئین‌نامه عرضه گاز طبیعی توسط هیئت وزیران در خردادماه امسال تصویب شده بود.

نقوی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز شرکت ملی گاز ایران مکلف بود حداقل تا سقف ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را در بورس انرژی ایران عرضه کند.

او تصریح کرد: همچنین طی جلسه روز گذشته با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برق برای شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران موافقت‌های لازم صورت پذیرفت.

مدیرعامل بورس انرژی ایران در پایان بیان کرد: قرارداد آتی گاز مایع نیز در بازار مشتقه بورس انرژی پذیرفته شد.

منبع : مهر