گواهی صرفه جویی انرژی، ابزار جدید مالی در بورس

گواهی صرفه جویی انرژی، ابزار جدید مالی در بورس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی نقوی در خصوص گواهی صرفه جویی انرژی، مصرف بالاتر از الگوی متعارف و استاندارد را یکی از معضلات حوزه مصرف انرژی برشمرد و تصریح کرد: معضل مصرف زیاد انرژی در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خانگی مشاهده می‌شود که در همین راستا ایجاد بازار مصرف بهینه انرژی و محیط زیست توسط شورای عالی انرژی تصویب شده است.

مدیرعامل بورس انرژی ایران ادامه داد: برای اجرای این آئین نامه، گواهی صرفه جویی انرژی به عنوان یک ابزار جدید مالی در بورس انرژی طراحی و به تصویب شورای عالی بورس رسید.

وی افزود: بر اساس این مدل سرمایه گذارانی که در بخش‌های مختلف کشور سرمایه گذاری می‌کنند و نتایج آن سرمایه گذاری‌ها منجر به کاهش مصرف انرژی در بخش‌های مختلف از جمله گاز و برق می‌شود، گواهی صرفه جویی انرژی تعلق می‌گیرد.

نقوی اظهار کرد: این گواهی قابل معامله در بورس خواهد بود و مصرف کنندگان بخش‌های مختلف در کشور می‌توانند از سرمایه گذاران این گواهی را خریداری کنند.

مدیرعامل بورس انرژی ایران همچنین گفت: نوع دوم این گواهی، گواهی صرفه جویی تأمین مالی است که برای تأمین مالی پروژه‌هایی که منجر به صرفه جویی می‌شود که پس از تصویب در کمیسیون صرفه جویی، قابل انجام پذیره نویسی است.

منبع : مهر