یک هزار و ۳۳۹ میلیارد تومان خروج سرمایه از بورس در هفته پیش

یک هزار و ۳۳۹ میلیارد تومان خروج سرمایه از بورس در هفته پیش

به گزارش خبرگزاری مهر در هفته گذشته شاهد تشدید خروج سرمایه در بورس تهران بودیم. روز شنبه ۲۷۲ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و روز یکشنبه این رقم ۱۷۶ میلیارد تومان رشد کرد. روز دوشنبه نیز ۴۹۹ میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد و روز سه‌شنبه نیز به مجموع ارقام پیش ۱۳۲ میلیارد تومان نیز اضافه شد.

در آخرین روز معاملاتی هفته نیز ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بازار ۲۶۰ میلیارد تومان بود که در مجموع می‌توان گفت: کل هفته پیش یک هزار و ۳۳۹ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۲۶۸ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیش از ان ۸۶ درصد افزایش داشت.