۱۲ فرنگی کار سهمیه حضور در پاریس را کسب کردند

۱۲ فرنگی کار سهمیه حضور در پاریس را کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی انتخابی المپیک برای قاره‌های آفریقا و اقیانوسیه در شهر اسکندریه مصر در حال برگزاری است. در پایان مسابقات کشتی فرنگی نفرات زیر با حضور در دیدار پایانی جواز شرکت در المپیک ۲۰۲۴ پاریس را بدست آوردند.

۶۰ کیلوگرم: مؤمن احمد محمد (مصر) – عبدالکریم فرجات (الجزایر)
۶۷ کیلوگرم: اسحاق قایو (الجزایر) – سلیمان ناصر (تونس)
۷۷ کیلوگرم: محمود خالد عبدالرحمان (مصر) – عبدالکریم اویاکالی (الجزایر)
۸۷ کیلوگرم: محمد متوالی (مصر) – بشیر سید آزارا (الجزایر)
۹۷ کیلوگرم: محمد جابر (مصر) – فادی رویاباح (الجزایر)
۱۳۰ کیلوگرم: امین گونیچی (تونس) – اوسامه اسد (مراکش)