۲۰ شهرستان خراسان رضوی در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند

۲۰ شهرستان خراسان رضوی در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پهلوان کاشی اظهار کرد: اکنون شهرستانهای باخرز، بردسکن، تایباد، تربت حیدریه، جوین، خلیل آباد، خوشاب، رشتخوار، سبزوار، ششتمد، سرخس، فریمان، فیروزه، قوچان، کوهسرخ، گناباد، مه ولات، نیشابور، زبرخان و میان جلگه در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

رئیس کمیته رسانه و اطلاع‌رسانی قرارگاه مدیریت کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: همچنین مشهد و ۱۳ شهرستان دیگر شامل بجستان، بینالود، تربت جام، جغتای، چناران، گلبهار، خواف، داورزن، درگز، زاوه، صالح آباد، کاشمر و کلات در وضعیت آبی کرونایی قرار گرفته‌اند.

وی گفت: هم اکنون هیچیک از شهرستان‌های استان خراسان رضوی بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت در وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی قرار ندارند.

پهلوان کاشی افزود: این در حالی است که در اواخر فروردین ماه شهرستان کوهسرخ این استان در وضعیت نارنجی کرونایی قرار داشت.

‌رئیس کمیته رسانه و اطلاع رسانی قرارگاه مدیریت کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: استفاده از ماسک، عدم حضور در اجتماعات و دریافت دز واکسن یادآور کرونا به منظور قطع چرخه انتقال این ویروس در جامعه مورد تاکید است.