۵ ایرانی در انتخابات فدراسیون وزنه برداری آسیا نامزد شدند

۵ ایرانی در انتخابات فدراسیون وزنه برداری آسیا نامزد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست دبیری فدراسیون وزنه برداری در آستانه برگزاری انتخابات فدراسیون وزنه برداری آسیا (AWF) در تاریخ ۱۵ دی ماه اظهارداشت: «فدراسیون ایران نامزدهای خود را برای پست های نایب رییسی، عضویت در هیات اجرایی، کمیته فنی، کمیته تحقیق و مربیگری و کمیته پزشکی معرفی کرده و رایزنی ها برای کسب کرسی را ادامه خواهیم داد.»

«حسین مقامی» در خصوص وضعیت ایران در انتخابات AWF و در شرایطی که انتخابات ریاست و مجمع فدراسیون برگزار نشده، توضیح داد: «ممکن است با توجه به اینکه مدیریت فدراسیون در حال حاضر به صورت سرپرستی است، حق رای نداشته باشیم ولی نامزدها معرفی شده اند و امیدواریم که با مذاکرات انجام شده توسط فدراسیون ودیپلماسی ورزشی، کرسی های مورد نظر را به دست بیاوریم.»

به گفته مقامی، کسب کرسی های بین المللی یک موضوع ملی است و نامزدهای ما چهره های شاخص و پرافتخار المپیکی هستند که در سطح بین الملل حرف های زیادی برای گفتن دارند. ما برای پست های انتخابی AWF در انتخابات شرکت می کنیم و برای پست های انتصابی نیز رایزنی را ادامه می دهیم.