۵ هزار تومان حداقل قیمت خوراک/ نامه‌ای به نفع شرکت‌های بورسی

۵ هزار تومان حداقل قیمت خوراک/ نامه‌ای به نفع شرکت‌های بورسی

به گزارش خبرنگار مهر، مصوبه هیأت دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ابلاغ شد. جزئیات این نامه به شرح زیر است:

عطف به نامه شماره ۳ به ۲۸۷۶۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ معاونت برنامه ریزی وزارت نفت قیمت گاز سبک و شیرین خوراک مصرفی مجتمع‌های پتروشیمی به شرح جدول پیوست اعلام می‌گردد. شایان ذکر است اعمال تعرفه‌ها عوارض مالیات و حقوق قانونی دولت و همچنین مفاد ماده (۳) ابلاغیه شماره ۲۰/۲۰۵۰۳۲۸۰ مورخ ۹۴/۱۰/۲۶ وزیر محترم نفت و ۱۰۲۱۵۶ ت ۶۱۶۲۷ – مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیأت محترم وزیران در قبض‌های گاز مصرفی لحاظ خواهد گردید.

مزید استحضار، نرخ خوراک کار طبیعی واحدهای پتروشیمی برای ماه شهریور و نرخ کار سوخت صنایع در ماه‌های فروردین شهریور و مهر ۱۴۰۲ می‌باشد و برای ماه‌های قبل در حال حاضر قابل محاسبه نیست:

۵ هزار تومان حداقل قیمت خوراک

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۵/۲۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، تعاون کار و رفاه اجتماعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه کشور و پیرو جلسات با صنایع و مجامع مختلف از جمله پتروشیمی‌ها و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تصویب کرد تصویب نامه شماره ۱۶۸۵۰ م ت ۶۱۱۶۹ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ضمن خروج ازطبقه بندی محرمانه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

الف – متن زیر جایگزین بند (۱) می‌شود -۱ نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ابلاغیه شماره ۲/۵۰۳۲۸۰-۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ وزارت نفت به شرح زیر تعیین می‌شود به نحوی که:

یک- قیمت گاز در بازار تعیین شده از پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال کمتر نشود از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز ایران بیشتر نشود.

دو – نرخ خوراک گاز واحدهای تولید متانول مشروط به تسویه بهای خوراک طی سی روز پس از دریافت صورتحساب معادل نود و پنج درصد (۹۵) نرخ پایه تعیین گردد.

۵ هزار تومان حداقل قیمت خوراک

۵ هزار تومان حداقل قیمت خوراک

۵ هزار تومان حداقل قیمت خوراک

به گزارش خبرنگار مهر، با این نامه وضعیت بنیادی شرکت‌های بورسی پتروشیمی و پالایشی بهتر شده و سودسازی و EPS آنان با تعدیل مثبت روبرو خواهد شد.