۶۴ میلیون و ۵۷۱ هزار نفر یک دوز واکسن کرونا زده اند

۶۴ میلیون و ۵۷۱ هزار نفر یک دوز واکسن کرونا زده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۴ میلیون و ۵۷۱ هزار و ۳۸۸ نفر دوز اول، ۵۷ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۳۳۰ نفر دوز دوم و ۲۷ میلیون و ۶۰۳ هزار و ۴۹ نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۰ میلیون و ۷۱ هزار و ۷۶۷ دوز رسید.

در شبانه روز گذشته ۱۸ هزار و ۸۱ دوز واکسن کرونا تزریق شده است. 

منبع : مهر