۶۵ میلیون ایرانی دوز اول واکسن کرونا را تزریق کرده اند

۶۵ میلیون ایرانی دوز اول واکسن کرونا را تزریق کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۵ میلیون و ۹۵ هزار و ۲۳۳ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۳۱۷ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۴۳۱ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

‌مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۹۸۱ دوز رسید.

در شبانه روز گذشته ۷ هزار و ۶۴ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

منبع : مهر