۷۰ کیلوگرم بذر آنغوزه قاچاق در مرز زمینی دوغارون کشف شد

۷۰ کیلوگرم بذر آنغوزه قاچاق در مرز زمینی دوغارون کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رحیمی زاده اظهار کرد: ۷۰ کیلوگرم بذر گیاهی توسط نیروهای یگان حفاظت گمرک دوغارون از بار مسافرین حین خروج از کشور، کشف شد.

مدیرکل گمرک مرزی دوغارون تایباد ادامه داد: در این ارتباط یک متخلف ایرانی دستگیر و با تشکیل پرونده راهی مراجع قضائی شد.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی این میزان بذر آنغوزه قاچاق توسط کارشناسان در حال بررسی است، گفت: این محموله به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تایباد تحویل داده شد.

رحیمی زاده اظهار کرد: بذر گیاه آنغوزه از نوع استراتژیک و کمیاب است.