۸۰ درصد مشترکان برق الگوی مصرف را رعایت می‌کنند

۸۰ درصد مشترکان برق الگوی مصرف را رعایت می‌کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، فرح جمالزاده با اشاره به رشد و پیشرفت برنامه مدیریت مصرف در ادارات کشور گفت: هم‌اکنون بخش قابل توجهی از برنامه مدیریت بار و مصرف انرژی در ادارات محقق شده است.

وی در این زمینه افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند در ساعات اداری نسبت به کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق (نسبت به مدت مشابه سال قبل) و در ساعات غیر اداری نسبت به کاهش ۶۰ درصدی از مصارف جاری با اولویت خاموش کردن دستگاه‌های غیرضروری و سامانه‌های سرمایشی اقدام کنند.

رئیس گروه بهره‌وری و مدیریت مصرف انرژی توانیر در ادامه به تعامل و همکاری بخش‌های صنعت و کشاورزی برای مدیریت مصرف برق در زمان پیک مصرف اشاره کرد و یادآور شد: در این میان آنچه که به عنوان یک چالش و معضل اصلی صنعت برق در فصل گرما مطرح می‌شود، مصارف خانگی و تجاری آمپری و فاقد کنتور هوشمند است و لازم است در این زمینه تدبیر کارآمد اتخاذ شود.

جمالزاده از جمله راهکارهای سایر کشورها در این بخش را شناورسازی نرخ برق و اعمال تعرفه ساعات اوج بحرانی، استفاده از مولدهای تولید پراکنده، ذخیره‌سازهای انرژی، انرژی‌های تجدیدپذیر و غیره عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ۴۰ درصد انرژی برق کشور در مناطق عادی ،۴۰ درصد در مناطق گرمسیری یک و ۲۰ درصد در سایر مناطق کشور (دو تا چهار گرمسیر) به ویژه مناطق گرمسیری چهار مصرف می‌شود.

وی بر این اساس گفت: هم اکنون ۸۰ درصد مشترکان زیر الگوی مصرف، ۱۰ درصد بین الگو تا ۱.۵ برابر الگو، ۶ درصد ۱.۵ تا ۲ برابر الگو و چهار درصد بیش از ۲ برابر الگو مصرف می‌کنند.

بر اساس این گزارش، ۲۲ میلیون از ۳۲ مشترک برق خانگی کشور در مناطق عادی قرار دارند که این مناطق عموماً مرکز و شمال کشور مانند تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کردستان و کرمانشاه را شامل می‌شوند. در منطقه گرم یک که حوزه جنوب کشور از قبیل خوزستان، بوشهر، هرمزگان، بخشی از سیستان و بلوچستان، بخشی از کرمان جنوب و بخشی از فارس جنوب را شامل می‌شود، چهار میلیون مشترک وجود دارد؛ منطقه گرم دو در سراسر کشور پراکنده بوده و ۱۶۰ هزار مشترک را در خود جای داده است، در منطقه گرم سه که منطقه کویری مرکز کشور را از جمله قم، بخشی از کاشان و یزد را شامل می‌شود یک میلیون مشترک برق وجود دارد، اما در منطقه گرم چهار که حوزه مرطوب و نیمه معتدل را به خود اختصاص می‌دهد و نیمه شمالی کشور را اعم از گلستان، مازندران، گیلان و غیره را شامل می‌شود پنج میلیون مشترک برق وجود دارد.

۴۰ درصد انرژی در نواحی عادی، ۴۰ درصد در مناطق گرمسیر یک و ۲۰ درصد در سایر مناطق کشور به ویژه مناطق گرمسیر چهار مصرف می‌شود؛ بر این اساس بیشترین سهم انرژی برق کشور در مناطق عادی و گرمسیر یک بوده که معادل ۸۰ درصد انرژی مصرفی کل کشور است.