اخبار سید محمد مولوی

خوزستان نیازمند مدیریت فردی در قامت وزیر است

خوزستان نیازمند مدیریت فردی در قامت وزیر است

به گزارش مهر، سید محمد مولوی شامگاه یکشنبه در نشست بررسی بسترها و مشکلات حوزه گردشگری شهرستان آبادان استان خوزستان را بسیار حائز اهمیت دانست ...

ادامه مطلب