آخرین قیمت دلار و یورو ۲۸ دی ۱۴۰۱

آخرین قیمت دلار و یورو ۲۸ دی ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، دلار در بازار توافقی به قیمت ۳۸,۵۰۰ تومان معامله شده و یورو توافقی نیز به قیمت ۴۱,۷۰۰ تومان رسید، دلار هرات به قیمت ۴۱,۶۳۰ تومان معامله شده و دلار سلیمانیه نیز به قیمت ۴۲,۷۵۰ تومان رسید.

دلار حواله در سامانه نیما و سنا نیز به قیمت ۲۸,۵۰۰ تومان رسیده و دلار اسکناس در سامانه نیما به قیمت ۳۰,۶۹۳ تومان رسید، همچنین یورو حواله در سامانه نیما نیز به قیمت ۳۰,۷۶۱ تومان معامله شده و یورو اسکناس در سامانه نیما به قیمت ۳۳,۱۲۸ تومان معامله شد.