آشنایی با کاخ مظفری دارآباد +تصاویر

آشنایی با کاخ مظفری دارآباد +تصاویر

تازه ترین ها : کاخ مظفری دارآباد مربوط به دوره قاجار است و در تهران، انتهای خیابان دارآباد، محوطه بیمارستان دکتر مسیح دانشوری واقع شده است.

کاخ مظفری دارآباد در محوطه ای رو به بازترین دره ها كه زمانی در آن، دار قالی برپا می شد و به همین علت، بعدها دارآباد نام گرفت، برای اقامت‌گاه موقتی مظفرالدین شاه قاجار بنا شد.

mozaffari palace 02 - آشنایی با کاخ مظفری دارآباد +تصاویر

مظفرالدین شاه در زمان ولایت عهدی خویش در تبریز دچار بیماری سل شده و باتوجه به اینكه در آن زمان دارویی برای سل وجود نداشت، پزشک دربار توصیه کرد که او بایستی به یک منطقه خوش آب و هوا هجرت کند، بنابراین قریه دارآباد برای سکونت وی انتخاب شد. طبق كتیبه ای از سنگ مرمر در داخل بنا وجود دارد، علی اصغر خان امیر سلطان در 1273 شمسی باغی را به مساحت 60 هزار متر مربع در دارآباد خریداری كرد و به فرمان محمد خان حكیم الملك، وزیر دربار، کاخ زیبایی در آن احداث شد که آن را كاخ شاه آباد نامیدند.

mozaffari palace 002 - آشنایی با کاخ مظفری دارآباد +تصاویر

پس از فوت مظفرالدین شاه، این مركز کم کم به آسایشگاهی برای بیماران مسلول (کسی که مرض سل دارد) تبدیل گردید و بعدها پس از تغيير حكومت، این زمین و ساختمان كاخ بدون استفاده مانده بود. در زمان پهلوی اول، برخلاف بسياري از بناهای قاجاری كه مورد بی مهری و تهدید بود، این بنا به دلیل مستقر شدن در مكانی خوش آب و هوا برای تأسیس بیمارستان مسلولان مورد توجه قرار گرفت و مرحوم دكتر مسیح دانشوری در سال 1310 شمسی یك مدرسه پرستاری در آن احداث كرد. متعاقب این اقدام در دهه بیست ساختمان های متعددی به وسیله وزارت بهداری وقت، برخی موسسات ديگر و افراد خیر در محوطه بنا شد. از جمله ساختمانی قدیمی كه به ساختمان فخرالدوله معروف است و به وسیله فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه احداث شده است. ایشان بانویی خیر بود که آسایشگاه كهریزك نیز به وسیله او احداث شد.

mozaffari palace 04 - آشنایی با کاخ مظفری دارآباد +تصاویر

کاخ مظفری دارآباد در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۳۷۹۲ بعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.در سال 1389قرار شد کاخ مظفری دارآبادبعنوان موزه پزشكی بیمارستان مورد بهره برداری قرار گیرد.


آدرس کاخ مظفری دارآباد
از میدان باهنر( نیاوران) به طرف شمال و خیابان پورابتهاج( دارآباد) حرکت کنید، در انتهای خیابان به بیمارستان مسیح دانشوری خواهید رسید. این کاخ در محوطه بیمارستان قرار دارد.