آموزش آمادگی در برابر مخاطرات به ۲میلیون شهروند

آموزش آمادگی در برابر مخاطرات به ۲میلیون شهروند

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست اعضای کارگروه تخصصی آموزش همگانی در مدیریت بحران شهر تهران به میزبانی جمعیت هلال احمر استان تهران به عنوان متولی این کارگروه برگزار شد.

شاهین فتحی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران با اشاره به اهمیت آموزش همگانی در پیشگیری و مقابله با مخاطرات، در خصوص پیشگیری از وقوع بحران‌های احتمالی، مواردی را به نمایندگان دستگاه‌های متولی متذکر شد.

همچنین شاهین مظفری معاون بازیابی، توانمندسازی و مشارکت جامعه‌پذیر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز ضمن تشریح طرح پویش «شهر آماده» گفت: دو میلیون شهروند در فاز اول این پویش و با هدف بهره‌گیری آموزش آمادگی در برابر مخاطرات، با مشارکت جمعیت هلال احمر استان تهران، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران و بسیج سازندگی آموزش خواهند دید.

در ادامه معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان تهران گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص کاهش آسیب‌های ناشی از مخاطرات با بهره‌گیری از آموزش همگانی و برنامه‌های در دست اقدام را برای حاضران ارائه کرد.

سپس تمامی اعضا کارگروه، پیشنهادات خود را در خصوص پیشبرد اهداف کارگروه اعلام کردند و در خصوص موارد طرح شده بحث و تبادل نظر شد.

منبع : مهر