آموزش راحت محاسبه مساحت و محیط ذوزنقه

آموزش راحت محاسبه مساحت و محیط ذوزنقه

آموزش مساحت و محیط ذوزنقه. و محاسبه محیط و مساحت ذوزنقه را در ادامه توضیح خواهیم داد . در ادامه با تازه ترین ها همراه باشید.

محاسبه مساحت و محیط ذوزنقه

یک ذوزنقه چه ویژگی هایی دارد؟

دارای دو ضلع موازی می‌باشد.

اگر متساوی الساقین باشد زوایای مجاور ضلع موازی آن، با هم و اضلاع غیر موازی آن، با هم برابر هستند.

اجزای ذوزنقه

دو ضلع موازی ذوزنقه را پایه (قاعده) می‌نامند.

دو ضلع غیر موازی آن را ساق می‌نامند.

کوتاه‌ترین فاصله میان دو پایه را ارتفاع‌ می‌نامند.

مساحت ذوزنقه

مساحت ذوزنقه را می‌توان از رابطه زیر محاسبه نمود:

5f93e91b662c0 - آموزش راحت محاسبه مساحت و محیط ذوزنقه

محیط ذوزنقه

محیط ذوزنقه به راحتی و با تجمیع طول 4 ضلع آن بدست می‌آید.

5f93e93829598 - آموزش راحت محاسبه مساحت و محیط ذوزنقه

اگر یک ذوزنقه مشابه را وارونه در کنار ذوزنقه خود قرار بدهیم، می‌بینیم که یک متوازی الاضلاع داریم که پایه‌ی آن b. + a و ارتفاع آن h است.

حالا ما دو ذوزنقه داریم، پس مساحت یک ذوزنقه نصف همه‌ی مساحت متوازی الاضلاع می‌باشد.

۲ ذوزنقه = ۱ متوازی الاضلاع

۱ ذوزنقه = ۲/۱ متوازی الاضلاع

مساحت متوازی الاضلاع برابربا (a + b) • h است.

چون که مساحت ذوزنقه‌ی اولی نصف مساحت متوازی الاضلاع می‌باشد، ما باید مساحت متوازی الاضلاع را بر ۲ تقسیم کنیم تا مساحت ذوزنقه را بدست بیاوریم.