اعزام تیم ملی اسلحه سابر به مجارستان با چهار شمشیرباز

اعزام تیم ملی اسلحه سابر به مجارستان با چهار شمشیرباز

به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی مجارستان دومین رویدادی است که فدراسیون شمشیربازی بعد از المپیک برای تیم ملی اسلحه در نظر گرفته است.

به همین منظور این تیم هفته آینده راهی بوداپست می شود.

علی پاکدامن، محمد رهبری، محمد فتوحی و فرزاد باهر ارسباران ترکیب تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر را در جام جهانی مجارستان تشکیل می دهند. این تیم با همین ترکیب در جام جهانی گرجستان هم شرکت داشت.

امین قربانی هدایت تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر را در جام جهانی مجارستان بر عهده خواهد داشت.

منبع : مهر