امور اجرایی فدراسیون وزنه برداری به نایب رئیس اول واگذار شد

امور اجرایی فدراسیون وزنه برداری به نایب رئیس اول واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون وزنه برداری، این موضوع با انتشار اطلاعیه‌ای تشریح شد که متن آن به شرح زیر است:

«بدینوسیله روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری خبر انتشار یافته در رسانه‌ها مبنی بر تعیین سرپرست فدراسیون را تکذیب می‌نماید و جهت روشن شدن اصل ماجرا به نامه‌ای که روز گذشته از دفتر امور مشترک فدراسیون‌های وزارت ورزش و جوانان به دبیر فدراسیون ارسال شده است اشاره می‌نماید.

مطابق این نامه، مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌ها با اشاره به ماده ۲۴ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی تصریح کرده است، انجام امور جاری فدراسیون از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به داود باقری نایب رئیس اول محول می‌گردد و مطابق بند ۳ ماده ۲۶ دبیر فدراسیون می‌بایست به وظایف خود ادامه دهد.

همچنین خاطرنشان می‌شود در ماده ۲۴ تصریح شده که در صورت غیبت رئیس فدراسیون، نایب رئیس اول و دوم به ترتیب عهدهدار امور جاری فدراسیون خواهند بود، همچنین نواب رئیس، مجری دستوراتی هستند که از سوی رئیس فدراسیون ابلاغ می‌شود.

در تبصره ذیل این ماده نیز آمده است: تمامی برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی زنان زیر نظر نایب رئیس زن فدراسیون با هماهنگی رئیس فدراسیون اداره می‌شود.»

منبع : مهر