بازگشت رئیس مجلس شورای اسلامی از کشور ازبکستان

بازگشت رئیس مجلس شورای اسلامی از کشور ازبکستان

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و هیأت همراه پس از حضور سه روزه در ازبکستان و برگزاری جلسات دوجانبه با رئیس جمهور ازبکستان و رؤسای مجالس قانونگذاری و سنای این کشور و همچنین جلسه با بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی مقیم ازبکستان و همچنین بازدید از مراکز فرهنگی و تاریخی این کشور، شامگاه پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ به کشور بازگشت.

منبع : مهر