برخورد قانونی با هواپیمایی آسمان/ احضار مدیرعامل به دادستانی

برخورد قانونی با هواپیمایی آسمان/ احضار مدیرعامل به دادستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی در این خصوص گفت: با توجه به تأخیرات پروازهای روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ به مقصد کرمانشاه و مشهد و کنسل شدن چند پرواز دیگر، مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان به دادسرا احضار و تذکرات قانونی لازم جهت حفظ حقوق مسافران را دریافت کرد.

وی افزود: پس از استماع توضیحات نامبرده در مورد تأخیر پروازها، به وی تذکر داده شد ضمن پیش بینی هواپیمای جایگزین برای پیشگیری از تأخیرات احتمالی، نسبت به اجرای شیوه نامه حقوق مسافر در این موارد و موارد مشابه دیگر اقدام کند.

دادستان تهران با تاکید بر حساسیت دادستانی در حفظ حقوق عامه تصریح کرد: شرکت مزبور جهت برخورد قانونی و تجدیدنظر در تعداد پروازها به سازمان هواپیمایی کشوری معرفی شد.

منبع : مهر