برنامه رقابتهای بین‌المللی کشتی رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی مشخص شد

برنامه رقابتهای بین‌المللی کشتی رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه این مسابقات به ساعت ایران به شرح زیر است:

چهارشنبه ۱۶ خردادماه:
ساعت ۲۰:۳۰: قرعه کشتی تمامی اوزان آزاد

پنج شنبه ۱۷ خردادماه:
ساعت ۱۲ الی ۱۶:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۱، ۶۵، ۷۰، ۷۹، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۲: رقابت های رده بندی و فینال اوزان فوق

جمعه ۱۸ خردادماه:
ساعت ۱۲ الی ۱۶:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۴، ۸۶ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۲: رقابت های رده بندی و فینال اوزان فوق
ساعت ۱۷: قرعه کشی تمامی اوزان فرنگی

شنبه ۱۹ خردادماه:
ساعت ۱۲ الی ۱۶:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰، ۶۳ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۲: رقابت های رده بندی و فینال اوزان فوق

یکشنبه ۲۰ خردادماه:
ساعت ۱۲ الی ۱۶:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲، ۷۷، ۸۲، ۸۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۲: رقابت های رده بندی و فینال اوزان فوق