برگزاری اولین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران در سال ۱۴۰۳

برگزاری اولین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران در سال ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، زمان جلسه حراج از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰ است و وجه‌الضمان مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) به ازای هر قطعه شمش طلای استاندارد است.

متقاضی خرید می‌تواند تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ مبلغ وجه‌الضمان را پرداخت کند. مبلغ وجه‌الضمان باید به حساب واسط مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مشروط به تأیید واریز وجه از سوی این مرکز واریز شود.