بورس نه جانی برای نزول دارد و نه توانی برای صعود

بورس نه جانی برای نزول دارد و نه توانی برای صعود

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس امروز نیز با ریزش مواجه شده اما ریزش امروز بسیار کم قدرت بود، امروز رمپنا، حکشتی، وبملت بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند و نمادهای شبندر، فارس و شتران بیشترین تأثیر منفی را بر جای گذاشتند.

برخی از اخبار تأیید نشده از رد شدن مصوبه دولت بر نرخ خوراک ۷۰۰۰ تومانی توسط مجلس است در این اخبار آمده است: هیأت تطبیق مقررات مجلس عواملی چون تجویز تسری مصوبه به قبل از مصوبه و عدم درج مصوبه در درگاه عمومی انتشار اطلاعات را از عوامل نقض مصوبه‌ی مذکور عنوان دانسته است. بنابراین از نظر مجلس مصوبه جنجالی نرخ ۷۰۰۰ تومانی خوراک پتروشیمی‌ها باطل و بلااثر خواهد بود مگر آنکه ظرف ۱۰ روز آینده جواب قانع کننده‌ای از دولت به مجلس اعلام شود.

البته فعلاً این اخبار تأیید نشده است و در صورت تأیید می‌تواند فردا وضعیت بازار سرمایه به صورت صعودی عوض شود.