خسارت اموال مسروقه از صندوق های اجاره ای بانک ملی جبران می شود

خسارت اموال مسروقه از صندوق های اجاره ای بانک ملی جبران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک ملی ایران، بانک ملی ایران جبران کامل خسارات وارد شده به صاحبان صندوق‌های اجاره‌ای را متعهد می‌شود. در این خصوص هماهنگی‌های لازم با مقامات قضائی جهت تعیین بازپرس ویژه برای حضور در محل و رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان به عمل آمده و با هماهنگی مقام قضائی و در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام صورت خواهد پذیرفت.

منبع : مهر