درخشش کراسفیت کار ایران در آسیا

درخشش کراسفیت کار ایران در آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های قهرمانی آسیا با حضور ۳۰ کراسفیت کار برتر قاره کهن و روسیه در بوسان کره جنوبی برگزار شد.

نماینده ایران با شایستگی عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد.

وی فاصله میلی متری با نفر اول داشت و بخت نخست قهرمانی بود اما در روز آخر رقابت‌ها با کم‌ترین اختلاف ممکن به رتبه دوم اکتفا کرد.

صداقت طی سه روز مسابقه در هفت واد با مجموع امتیازاتی که کسب کرد به جایگاه دوم رسید.