دهمین جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تشکیل شد

دهمین جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳ دو گزارش با موضوع‌های «توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی» از سوی معاونت اقتصادی و «راهکارهای پیشنهادی برای کاهش مصارف هزینه‌ای» از سوی امور هماهنگی و تلفیق بودجه ارائه شد.

رحیم ممبینی، جانشین رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در این جلسه گفت: بر اساس بند سوم سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری، دولت باید ساختار بودجه را از طریق «احصا و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها»؛ «واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه»؛ «تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی» و «شفاف‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه»، اصلاح کند.

جانشین رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس خواستار تشکیل یک گروه کارشناسی با مسئولیت معاونت اقتصادی سازمان و متشکل از نمایندگان امورهای سازمان و صاحب‌نظران اجرایی و بخش خصوصی برای بررسی موضوع چگونگی قیمت‌گذاری خدمات در پروژه‌های مشمول مشارکت عمومی- خصوصی و ارائه راهکارهای جامع در این زمینه شد.

در این جلسه مقرر شد معاونت‌های سازمان باید گزارش‌های کتبی خود را در ارتباط با کاهش مصارف هزینه‌ای ارائه دهند. چرا که قطعاً امکان صرفه‌جویی و کاهش مصارف برای تراز کردن بودجه ۱۴۰۳ وجود دارد.