دور جدید اعتراضات دانشجویان آمریکایی با پاره کردن مدارک دانشگاهی

دور جدید اعتراضات دانشجویان آمریکایی با پاره کردن مدارک دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آمریکایی از پاره کردن گواهی فارغ التحصیلی از سوی دانشجویان آمریکایی به نشانه اعتراض به بازداشت دانشجویان حامی فلسطین خبر دادند.

در همین راستا، یکی از دانشجویان دانشگاه کلمبیا در جشن فارغ التحصیلی به نشانه اعتراض به بازداشت دانشجویان حامی فلسطین و سرکوب فعالیت‌های همبستگی با غزه، با دستان بسته در مراسم حاضر شده و گواهی فارغ التحصیلی خود را پس از دریافت پاره کرد.