رشد منفی فعالیت‌های گروه کشاورزی در تابستان ۱۴۰۲

رشد منفی فعالیت‌های گروه کشاورزی در تابستان ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در تابستان سال ١٤٠٢ به رقم ٢١٩٠ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٨٥٠ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که این عدد در مدت مشابه سال قبل با نفت ٢٠٤٦ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٧٧٥ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۷.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.٢ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در تابستان سال ١٤٠٢ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در تابستان سال ١٤٠٢، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد ۲. ۳-، گروه صنایع و معادن ٨.٧ درصد (شامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی ٢٥.٦، سایر معادن ١.٧، صنعت ٢.٦، انرژی ٦.٣- و ساختمان ٢.٩ درصد) و گروه خدمات ٧.٥ درصد نسبت به تابستان سال ١٤٠١، رشد داشته است.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری؛ گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده و خرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید.