رونمایی از تازه‌ترین بنزکوپه سوپر لوکس

رونمایی از تازه‌ترین بنزکوپه سوپر لوکس

تازه ترین ها :تازه‌ترین خودروی سواری ساخت شرکت مرسدس بنز چشم‌های بسیاری را خیره کرده است.

به گزارش مشرق، این سواریِ دو در به نام «مِیباخ 6 کوپه» حدود 5.6 متر طول دارد و در طراحی آن اصول زیبایی شناسی با نگاهی به خودروهای کلاسیک رعایت شده است.

95 05 5jnews4418 - رونمایی از تازه‌ترین بنزکوپه سوپر لوکس
95 05 5jnews4420 - رونمایی از تازه‌ترین بنزکوپه سوپر لوکس
95 05 5jnews4421 - رونمایی از تازه‌ترین بنزکوپه سوپر لوکس
95 05 5jnews4422 - رونمایی از تازه‌ترین بنزکوپه سوپر لوکس
95 05 5jnews4423 - رونمایی از تازه‌ترین بنزکوپه سوپر لوکس
95 05 5jnews4424 - رونمایی از تازه‌ترین بنزکوپه سوپر لوکس
95 05 5jnews4425 - رونمایی از تازه‌ترین بنزکوپه سوپر لوکس