سرپرست فدراسیون تیراندازی با کمان مشخص شد

سرپرست فدراسیون تیراندازی با کمان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی باکمان نظر به اتمام زمان ریاست غلامرضا شعبانی بهار، احمد گواری به عنوان سرپرست فدراسیون تیراندازی باکمان انتخاب و منصوب شد.

در این حکم آمده است:
«با عنایت به تعهد و تجربه جنابعالی در امور مدیریتی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست فدراسیون تیراندازی با کمان منصوب می شوید. انتظار می رود ضمن انجام امور جاری فدراسیون که از عمده وظایف است، در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع عمومی انتخاب رییس فدراسیون اقدام فرمایید.»

منبع : مهر