سه رئیس فدراسیون مهمان فدراسیون کشتی بودند

سه رئیس فدراسیون مهمان فدراسیون کشتی بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه برداری، جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال و مهدی نصیبی سرپرست مجموعه ورزشی آزادی، ظهر امروز مهمان فدراسیون کشتی بودند.

در این جلسه در مورد حل مشکلات زیرساخت‌های اماکن مورد بهره برداری این فدراسیون‌ها در مجموعه ورزشی آزادی گفت و گو و تصمیمات مقتضی گرفته شد.