سومین مرحله اردوی تیم ملی بوکس

سومین مرحله اردوی تیم ملی بوکس

سومین مرحله از اردوی تیم ملی جوانان کشور در استان کرمانشاه از تاریخ ۹ مهرماه آغاز و به مدت ۲ هفته در حال برگزاری است.

همچنین تعداد ۱۰ ملی پوش در اردوی تیم ملی کشور به همراه چهار نفر از اعضای کادر فنی تیم ملی حضور دارند که ۲ نفر از نمایندگان استان کرمانشاه در کادر فنی و تیم ملی کشور حضور دارند.

منبع : مهر