ضرورت ایجاد نشان دانشگاهی برای کارخانجات مواد غذایی

ضرورت ایجاد نشان دانشگاهی برای کارخانجات مواد غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در نشست هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در معاونت غذا و دارو برگزار شد، گفت: بالاترین آمار کارخانجات مواد غذایی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار دارد و به نحو احسن مورد نظارت قرار می‌گیرد و می‌توان از ظرفیت‌های آنها در حوزه غذا و دارو استفاده کرد.

وی، ایجاد یک نشان دانشگاهی برای کارخانجات مواد غذایی را ضروری دانست و برگزاری جشنواره سالانه برای تقدیر از برترین‌های این حوزه از نظر مسئولیت پذیری اجتماعی، سلامت غذا و رعایت چارچوب‌های صنعتی و بهداشتی را پیشنهاد داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با بیان اینکه حوزه غذا و دارو یکی از سنگ بناهای سیستم HIM است، تاکید کرد: ایجاد نسل‌های جدید و ورژن های متعالی و مترقی HIM نیز باید از حوزه غذا و دارو انجام شود.