طرح ویژه بانک سپه برای وصول مطالبات غیرجاری مشتریان

طرح ویژه بانک سپه برای وصول مطالبات غیرجاری مشتریان

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک سپه، قوانین و مقررات بسته وصول مطالبات غیر جاری بانک سپه به شرح ذیل است:

درصورتی که بدهکار کل مبلغ بدهی خود را به صورت نقدی تسویه کند، رؤسای شعب مکلفند ۶ درصد از مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تعهدات و تسهیلات غیر قرض الحسنه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تسهیلات قرض الحسنه (حداکثر ۸ درصد) را به صورت کامل مورد بخشودگی قرار دهند.

در تسهیلات دارای اقساط متعدد که بدهکار دارای مانده بدهی اقساط در طبقات سررسید گذشته یا معوق، در صورت وصول کل مانده سرفصل‌های مطالباتی (نه الزاماً کل بدهی قرارداد) بخشودگی ۶ درصد از وجه التزام تأخیر تأدیه دین به نسبت کل مانده سرفصل مطالباتی صورت پذیرد و مابقی اقساط در مواعد مقرر از پیش تعیین شده وصول خواهد شد.

درزمان امهال با استفاده از ابزارهای وصول به صورت اقساطی (از جمله تبدیل و تجدید) مشروط به وصول حداقل ۵۰ درصد مانده کل بدهی به عنوان پیش دریافت، به نسبت مبلغ پرداختی، ۶ درصد از وجه التزام مشمول بخشودگی و متعاقب آن در پایان دوره امهال، در صورت پرداخت کل بدهی، ۶ درصد از وجه التزام اقساط امهالی باقی مانده نیز مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.

در راستای کاهش پرونده‌های ارجاع شده به محاکم قضائی و تسریع در تسویه قراردادهای مطالباتی در صورت مراجعه مشتری و تسویه نقدی بدهی، دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی، در مورد بدهکاران بانکی مشمول این بسته کاملاً رعایت شود.

لازم به ذکر است، استفاده از مزایای این بسته مشمول بدهکارانی است که بدهی آنها تا تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ در طبقه غیر جاری قرار گرفته و بدهی خود را تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ در قالب این بسته پرداخت کنند.

مشتریان و متقاضیان طرح بخشودگی جرایم تأخیر برای کسب اطلاع بیشتر می‌توانند به شعب سراسر کشور بانک سپه مراجعه کنند.