فرونشست مسجد وکیل شیراز صحت ندارد

فرونشست مسجد وکیل شیراز صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباسی با اشاره به انتشار خبری در خصوص فرونشست مسجد تاریخی وکیل شیراز، گفت: خبری که در مورد نشست و ریزش مسجد وکیل شیراز در فضای مجازی منتشر شده، نادرست است.

وی با اشاره به نوع بنا و نقشه مسجد وکیل ادامه داد: در شرق در ورودی مسجد، یک دالان و سرویس بهداشتی وجود دارد که آن سوی دیوار سرویس بهداشتی، دو هفته قبل فرونشست داشته است.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی شیراز با بیان اینکه این فرونشست هیچ تأثیری بر بنای مسجد تاریخی وکیل نداشته است افزود: به دلیل جلوگیری از بروز خطرات احتمالی، ورود بخش دالان و سرویس بهداشتی ممنوع شده و به زودی با مرمت محل فرونشست، این بخش از مسجد باز می‌شود.

منبع : مهر