فهرست شرکت های مشمول واگذاری در سال ۱۴۰۲ تصویب  شد

فهرست شرکت های مشمول واگذاری در سال ۱۴۰۲ تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، در سیصد و نود و هشتمین جلسه هیئت واگذاری که به ریاست وزیر اقتصاد و در محل این وزارتخانه برگزار شد، فهرست تعداد ۲۰۸ شرکت مشمول واگذاری گروه ۱ و ۲ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

بنابراین گزارش، بررسی قیمت پایه و شرایط واگذاری سهام شرکت‌های فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس جهت عرضه از طریق بازار سرمایه، بخشی دیگر از دستور جلسه امروز هیئت واگذاری بود.