قرارداد تسهیلات ودیعه مسکن ۳۹۲ هزار واحد منعقد شد

قرارداد تسهیلات ودیعه مسکن ۳۹۲ هزار واحد منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خادمیان مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن، روند ارائه تسهیلات ودیعه مسکن را تشریح کرد و گفت: تاکنون بیش از یک میلیون و ۴۸۲ هزار متقاضی در سراسر کشور برای تسهیلات ودیعه برای اجاره مسکن ثبت‌نام کردند که از این تعداد در سامانه tem.mrud.ir، بیش از یک میلیون و ۳۱۵ هزار متقاضی حائز شرایط اولیه شناخته شدند.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن ادامه داد: از تعداد افراد واجد شرایط شناخته شده تاکنون ۹۱۳ هزار و ۳۶۴ متقاضی حائز شرایط برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به بانک‌های معرفی شدند که بانک‌ها تاکنون با ۳۹۲ هزار و ۳۰۳ متقاضی انعقاد قرارداد کرده‌اند.

خادمیان توضیح داد: بانک‌ها به یک سوم تعهدات خود برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن عمل کردند که انتظار می‌رود تا در ماه‌های پیش رو این همکاری تقویت شود.