مسابقات بین‌المللی کشتی فرنگی در خوزستان برگزار می‌شود

مسابقات بین‌المللی کشتی فرنگی در خوزستان برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و چهارمین دوره، مسابقات بین‌المللی کشتی فرنگی جام پهلوان تختی از ششم اردیبهشت ماه در سالن گیت بوستان اهواز آغاز می‌شود.

نفرات وتیم‌های برتر مسابقات بین‌المللی جام پهلوان تختی، هفتم اردیبهشت ماه مشخص می‌شوند.

۱۳۷ فرنگی کار در این مسابقات به رقابت می‌پردازند.

چهل و دومین دوره مسابقات بین‌المللی جام تختی نیز اسفندماه سال ۱۴۰۰ در اهواز برگزار شد.