ملی پوش کرمانشاهی به اردوی تیم ملی کیک بوکسینگ دعوت شد

ملی پوش کرمانشاهی به اردوی تیم ملی کیک بوکسینگ دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، پدرام اسدی ملی پوش کرمانشاهی رشته کیک بوکسینگ واکو برای شرکت در مسابقات جهانی ایتالیا به اردوی تیم ملی دعوت شد.

اردوی آمادگی تیم ملی کیک بوکسینگ جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۶ الی ۲۰ مهر ماه در استان خوزستان برگزار می‌شود.

اردوی آمادگی کیک بوکسینگ واکو در استان خوزستان آخرین مرحله جهت شرکت در مسابقات جهانی ایتالیا ۲۰۲۱ است.

منبع : مهر