مهره خطرناکی که شماره پلاک منزلش هم رصد شد

مهره خطرناکی که شماره پلاک منزلش هم رصد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت فلسطین با افشای هویت رئیس جدید شاباک رژیم صهیونیستی ضربه مهلکی به این رژیم وارد کرد.

بر اساس این گزارش؛ هنوز هویت رئیس جدید شاباک از سوی تل آویو افشا نشده، مقاومت فلسطین اسم وعکس او را در کنار دیگر جزییات منتشر و از عبارت تحت تعقیب به دو زبان عربی و انگلیس برای او استفاده کردند.

یک منبع آگاه در مقاومت فلسطین هویت رئیس جدید شاباک را که اشغالگران آنرا مخفی نگه داشته بودند، فاش کرد.

این منبع به خبرگزاری فلسطین الان اطلاعات دست اولی درباره رئیس جدید شاباک داد و اعلام کرد که رئیس جدید شاباک که رژیم صهیونیستی هویت وی را مخفی کرده و تنها با اسم اختصاری «ر» معرفی کرده بوده، «رونن پرزوفسکی» نام دارد.

منبع مذکور به فلسطین الان اعلام کرد که پرزوفسکی که دشمن صهیونیست هویتش را مخفی نگه داشته بود و از او به عنوان فرمانده ماموریت های خطرناک و ویژه نام برده بود، تحت رصد مقاومت و در فهرست مظنونان است و بازوهای مقاومت آنرا تحت تعقیب قرار خواهد داد.

این منبع افزود: وی متولد ۲۴ دسامبر ۱۹۶۵ است، منزل وی در خیابان «عغنون» در شهر «هود هشارون» در فلسطین اشغالی قرار دارد و شماره پلاک آن ۶ است. این شخص تحت رصد و تعقیب مقاومت قرار دارد.

این درحالی است که نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرده بودکه فردی با نام اختصاری « ر» به عنوان رئیس شاباک به جای نداف آرگمان تعیین شده است.

منبع : مهر