نمادهای پرتقاضای بورس ۱۵ آذر ۱۴۰۲

نمادهای پرتقاضای بورس ۱۵ آذر ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، امروز، روز نمادهای کوچک و متوسط بازار سرمایه بوده و این نوع نمادها وضعیت بهتری نسبت به شاخص سازان داشتند، برخی از نمادهای پرتقاضا عبارتند از:

بیشترین حجم معاملات به نسبت شناوری شرکت
آسیا تک، پیزود، پارتا، غنوش، دروز

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماهانه
پیزود، پکرمان، دابور، وسپهر، زکوثر

بیشترین برآیند ورود پول‌های بزرگ در هر سهم
وسپهر، آسیاتک، ثاخت، زکوثر، نطرین، پکرمان، داوه، کسرام

بیشترین برآیند ورود پول‌های بزرگ به نسبت ارزش معاملات هر سهم
خزر، پکرمان، زکوثر، نطرین، شکرام، آسیاتک، فن افزار

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ۳ ماهه
پیزد، زگلدشت، آسیاتک، واتی