هوای رباط کریم تقریبا سالم است/خرابی دستگاه پایش آلودگی هوا

هوای رباط کریم تقریبا سالم است/خرابی دستگاه پایش آلودگی هوا

علیرضا فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به شاخص ۱۸۵ هوای رباط کریم در سامانه پایش اظهار کرد: هوای رباط‌کریم تقریباً در وضعیت سالم است اما دستگاه پایش آلایندگی هوای این شهرستان به خاطر ایراد موجود اوزون را بالاتر از حد نشان می‌دهد.

وی از اقدام برای تنظیم دستگاه پایش آلایندگی هوا رباط کریم طی یکی دو روز آینده خبر داد و گفت: اینکه فقط اوزون بالا باشد، غیر طبیعی است، معمولاً آلودگی اوزون آلودگی ثانویه است و باید با شاخص‌های دیگری از جمله نور خورشید ترکیب شود و بالا بودن این شاخص آن هم در شب، تأیید خرابی دستگاه است.