واگذاری ۵۹.۸ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد بانک‌ها

واگذاری ۵۹.۸ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد بانک‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای سال ۱۳۹۴ (شروع قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر) تا پایان تیرماه ۱۴۰۲ کل واگذاری دارایی‌های مازاد توسط بانک‌های تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد تومان، شامل حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان فروش سهام غیر بانکی (حدود ۶۱ درصد) و ۴۴ هزار میلیارد تومان اموال مازاد (حدود ۳۹) درصد بوده است.

از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ (شش سال و شش ماه در دولت قبل) در مجموع مبلغ ۵۴ هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان دارایی مازاد توسط بانک‌های تحت مدیریت این وزارتخانه واگذار شده است. به عبارت دیگر به طور میانگین در دولت قبل هر ساله مبلغ ۸ هزار و ۴۳۹ میلیارد تومان واگذاری انجام شده است، در حالی که از پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲ (یک سال و ده ماه در دولت سیزدهم) در مجموع بالغ بر ۵۹ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان دارایی مازاد توسط بانک‌های تحت مدیریت این وزارتخانه واگذار شده است. در دولت سیزدهم به طور میانگین، سالانه مبلغ ۳۲ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان واگذاری انجام شده است.

بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد طی مقطع یادشده (یک سال و ده ماه دولت سیزدهم) معادل ۱۰۹ درصد کل واگذاری‌های دولت قبل نسبت به فروش دارایی‌های مازاد اقدام کرده‌اند.

واگذاری ۵۹.۸ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد بانک‌ها

سه بانک رفاه کارگران (مبلغ ۳۳۸ هزار میلیارد ریال و ۳۰ درصد کل)، بانک ملی ایران (مبلغ حدود ۱۹۰ هزار میلیارد ریال و حدود ۱۷ درصد از کل) و بانک صادرات ایران (مبلغ حدود ۱۶۲ هزار میلیارد ریال و حدود ۱۴ درصد از کل)، به ترتیب بیشترین واگذاری‌ها را در سال‌های ۱۳۹۴ تا پایان تیر ۱۴۰۲ داشته‌اند.

واگذاری ۵۹.۸ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد بانک‌ها

واگذاری دارایی‌های مازاد در سال ١٤٠١

در سال ۱۴۰۱ جمعاً ۵۱ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مازاد در بانک‌های تحت مدیریت این وزارتخانه انجام شده است که اطلاعات آن به شرح جدول زیر است.

عملکرد واگذاری به تفکیک هر بانک در سال ۱۴۰۱- ارقام به میلیارد ریال

واگذاری ۵۹.۸ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد بانک‌ها