کار برای کسانی که واکسن نمی زنند سخت می شود

کار برای کسانی که واکسن نمی زنند سخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قناعتی اظهار داشت: با کسانی روبرو هستیم که تحت تأثیر تبلیغات نادرست از دریافت واکسن خودداری می‌کنند.

وی بر ضرورت رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی تأکید کرد و افزود: پس از واکسیناسیون جامعه هدف، قرنطینه هوشمند انجام می‌شود و برای کسانی که واکسن نزده اند کار را سخت می‌کنیم و آنها نمی‌توانند سفرهای هوایی و عمومی بین شهری و برخی از مشاغل مانند رانندگی تاکسی و رانندگی اینترنتی را انجام دهند.

قناعتی گفت: مردم اطلاعات را از مبادی درست دریافت کنند و اگر کسانی شایعه سازی کنند و خبر نادرست بدهند که موجب تشویش افکار عمومی شود، برای آنها حتی جریمه زندان پیش بینی کرده ایم.

منبع : مهر